ΕTAIΡΕΙΑ

Η εταιρεία δημιουργήθηκε το 2009 από τον Μιχαήλ Ιακ. Πετράκη απόφοιτο του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.

Λίγα λόγια για το βιογραφικό του.
Έχει εργασθεί στον τομέα της κατασκευής έργων από το 1999 έως και σήμερα. Ιδιαίτερη εμπειρία απέκτησε κατά τα έτη 2003 έως 2006 όπου ως στέλεχος τεχνικής εταιρείας με έδρα την Αθήνα υλοποίησε μεγάλα έργα στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων, όλα τα έργα ήταν ενταγμένα σε αναπτυξιακό νόμο. Έκτοτε εργάσθηκε σε κατασκευαστικές εταιρείες για έργα κατοικιών έως που υλοποίησε την δική του εταιρεία.
Το 2009 δημιουργεί τεχνικό γραφείο με αντικείμενο εργασιών εργασίες Πολιτικού μηχανικού και εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών.

Το έτος 2013 γίνεται μέλος του μητρώου αξιολογητών ιδιωτικών επενδύσεων του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. Έχει ολοκληρώσει πλήθος αξιολογήσεων για λογαριασμό της Περιφέρειας Κρήτης.

Το έτος 2016 γίνεται μέλος του εθνικού μητρώου πιστοποιημένων ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) του υπουργείου ανάπτυξης.

Κύρια δράση του γραφείου είναι οι εργασίες Πολιτικού Μηχανικού.

  • Έκδοση οικοδομικών αδειών.
  • Ένταξη στον νόμο των αυθαιρέτων.
  • Εργασίες μηχανικού για συμβολαιογραφικές πράξεις.
  • Κατασκευή έργων.
  • Σύνταξη μελετών για ένταξη σε αναπτυξιακό νόμο.
Ελληνικα