ΤΟ ΔΟΜΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το δομικό σύστημα που έχει επιλεγεί είναι διαφορετικό από τα συμβατικά.

Ένα στιβαρό κέλυφος αποτελούμενο εξολοκλήρου από οπλισμένο σκυρόδεμα αποτελεί τον σκελετό και τις εξωτερικές τοιχοποιίες του κτιρίου μας (φέρουσα τοιχοποιία από οπλισμένο σκυρόδεμα). Αυτό, μας απαλλάσσει δια παντός από μία σειρά κλασσικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα συμβατικά κτίρια όπως:

  • Ρωγμές λόγο διαφορετικών υλικών (μπετό, τούβλο) στο κέλυφος του κτιρίου.
  • Σοβαρά προβλήματα κακής σκυροδέτησης (κενά σκυροδέματος, μικρές επικαλύψεις οπλισμού) λόγο συσσώρευσης οπλισμού στους κόμβους, κολόνες και δοκάρια του κτιρίου. Το σύστημα που προτείνουμε κατανέμει τον οπλισμό σε όλο το κτίριο και αποφεύγονται οι τοπικές συσσώρευσες και οι δυσάρεστες συνέπειες τους.

Επίσης το παραπάνω σύστημα εξασφαλίζει σε κάθε κτίριο τα παρακάτω πλεονεκτήματα.

  • Χαμηλότερο αρχικό κόστος.
  • Ως προς την αντοχή τους, τα κτίρια μας κατατάσσονται μία κατηγορία σπουδαιότητας πιο ψηλά από τα κτίρια κατοικιών, σύμφωνα με τον ισχύων αντισεισμικό κανονισμό της χώρας μας (από Σ2 σε Σ3).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε σε εμάς.

Ελληνικα