Μη κατηγοριοποιημένο

Νοέμβριος 13, 2017

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ τουριστικών ΜΜΕ

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ τουριστικών ΜΜΕ» του «ΕΠ. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»-ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 με περίοδο υποβολής αιτήσεων 18/12/2017-28/3/2018. Στο […]
Νοέμβριος 13, 2017

Προκήρυξη δράσης 4.2.1 Μεταποίηση & εμπορία γεωργικών προϊόντων

Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη […]
Νοέμβριος 13, 2017

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ενίσχυσης Αυτοαπασχόλησης Επιχειρηματιών Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ ΚΥΚΛΟΣ

Προκηρύχθηκε ο Β’ Κύκλος του προγράμματος «Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του «ΕΠ. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»-ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 με 3 περιόδους υποβολής αιτήσεων. Στο […]
Νοέμβριος 13, 2017

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ενίσχυσης Αυτοαπασχόλησης Επιχειρηματιών Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ ΚΥΚΛΟΣ

Προκηρύχθηκε ο Β’ Κύκλος του προγράμματος «Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του «ΕΠ. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»-ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 με 3 περιόδους υποβολής αιτήσεων. Στο […]
Νοέμβριος 13, 2017

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜΜΕ

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας ΝΕΩΝ τουριστικών ΜΜΕ» του «ΕΠ. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»-ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 με περίοδο υποβολής αιτήσεων 18/12/2017-28/3/2018. Στο πρόγραμμα […]
Νοέμβριος 13, 2017

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ενίσχυσης Αυτοαπασχόλησης Ανέργων και Μισθωτών Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ ΚΥΚΛΟΣ

Προκηρύχθηκε ο Β’ Κύκλος του προγράμματος «Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του «ΕΠ. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»-ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 με 3 περιόδους υποβολής αιτήσεων. Στο […]
Νοέμβριος 13, 2017

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ τουριστικών ΜΜΕ

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ τουριστικών ΜΜΕ» του «ΕΠ. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»-ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 με περίοδο υποβολής αιτήσεων 18/12/2017-28/3/2018. Στο […]
Οκτώβριος 13, 2017

Read more Chania citizen guide

The business directory Chania Citizen Guide, is the most complete and most updated business directory in the municipality of Chania, translated into four languages, Greek, English, […]
Ελληνικα