ΓΕΝΙΚΑ

Αποστολή:
Αποστολή της TARGET είναι η στόχευση και επίτευξη αποδοτικών επιχειρηματικών λύσεων για τους πελάτες της με όπλο την τεχνογνωσία και την εμπειρία των στελεχών της.

Υπεύθυνος:

 • Υπεύθυνος Δικτύου Νομού Χανίων: Μιχαήλ Ιακ. Πετράκης Πολιτικός Μηχανικός Αξιολογητής – ελεγκτής επενδυτικών σχεδίων.
  Μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, μέλος του μητρώου αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ .

Χαρακτηριστικά:

 • Συνεργασία με εταιρία συμβούλων που διαθέτει εμπειρία από το 1997 με πάνω από 300 καταθετημένους επενδυτικούς φακέλους και ποσοστό επιτυχίας πάνω από 75%.
 • Συνεργασία με συμβούλους που διαθέτουν σημαντική εμπειρία στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων (μέλη των μητρώων αξιολογητών και ελεγκτών).
 • Εκτίμηση πιθανοτήτων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων πριν την υποβολή τους.
 • Έγκαιρη προετοιμασία επενδυτικών φακέλων.
 • Καθοδήγηση στην συγκέντρωση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεκμηρίωσης της βαθμολογίας.
 • Παρουσία στους επιτόπιους ελέγχους υλοποίησης της επένδυσης.
 • Υποστήριξη ως τη λήψη της τελικής δόσης της επιδότησης και την ολοκλήρωση του ελέγχου τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων.
 • Ανταγωνιστικές αμοιβές γνωστές από την αρχή (χωρίς ποσοστά).
Ελληνικα